Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Thần học Sedes Sapientiae

 

Lễ kính vào ngày 8 tháng 12 và hằng năm cứ vào ngày này Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae lại tổ chức mừng bổn mạng để kính nhớ Mẹ và tạ ơn Mẹ.

Năm nay, có phần đặc biệt hơn mọi năm; thánh lễ được tổ chức sớm hơn so với lịch phụng vụ. Điều đáng nhớ hơn, thánh lễ diễn ra trùng với ngày Tổng Giáo Phận Sài Gòn khai mạc năm Đời Sống Thánh Hiến. Vì thế, thánh lễ mang một ý nghĩa sâu sắc, góp phần giúp cho mọi người; đặc biệt là những người sống trong đời sống thánh hiến, luôn ý thức về đời sống và bậc sống của mình. Qua đó, mọi người có thể dấn thân cho nước trời cách hoàn hảo hơn. (trích Bản tin)