Nghe giảng lễ Chúa chịu phép rửa năm 2015

 

Nghe giảng lễ Chúa chịu phép rửa năm 2015

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mac cô (Mk 1:7-11)

Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.

“Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.

Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” 

 

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/b_tn01_dao1

 

Lễ 5g00 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/b_tn01_chinh

Lễ 7g30 : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/b_tn01_dao2

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_tn01_hieu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn01_van