Ngày 13.01: Uy quyền của Lời Chúa

13/01/15 Thứ Ba tuần 1 TN

Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 1,21b-28

Uy quyền của Lời Chúa

“Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh.” (Mc 1,27)

Suy niệm: Người Trung Hoa xưa cũng như nay rất kính trọng Khổng Tử. Ông là một vị thầy lớn của họ, những lời ông nói ra được các học trò ghi chép và truyền lại, rồi họ làm cho lời ông thấm nhuần tận cốt tuỷ của người Trung Hoa qua các thời đại. Lời của ông rất hữu ích cho những luật lệ xã giao lễ phép tự nhiên của con người. Tuy nhiên, lời của ông không thể làm cho con người được sống đời đời, và cũng không thể giải thoát nhân loại khỏi ách sự dữ là ma quỷ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc nhân loại, lời Ngài giảng dạy có uy quyền khiến thiên hạ phải sửng sốt. Lời của Ngài không chỉ dạy ăn ngay ở lành, nhưng lời của Ngài còn ra lệnh truyền cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân theo.

Mời Bạn: Bạn có phải là người sách gì cũng đọc nhưng hễ cầm đến quyển Kinh Thánh thì cảm thấy chán nản, mệt mỏi?

Chia sẻ: Có những gia đình Công giáo mua về nhiều sách đạo đức chất đầy tủ, nhưng sách gối đầu giường lại là những cuốn tiểu thuyết, sách báo nhảm nhí. Trong năm Tân Phúc Âm hoá giáo xứ này, bạn và nhóm của bạn có thể làm gì để giúp nhau say mê Lời Chúa hơn?

Sống Lời Chúa: Dành ít là 5 phút mỗi ngày để đọc và suy gẫm Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua Kinh Thánh, Chúa vẫn giảng dạy cho chúng con; qua Bí tích Giải tội, Chúa vẫn trừ quỷ cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những phương tiện Chúa ban để nên giống Chúa hơn và làm sáng danh Chúa nhiều hơn. Amen.