Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2015)

 

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ngày 24.05.2015

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-23)

ctthan06Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/b_ps08_linh

Lễ 16g00: Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

/b_ps08_dang

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu

/b_ps08_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng

/b_ps08_hwng