Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh (2014)

 

 

Nghe giảng Chúa Nhật 06 Phục Sinh
Ngày 25.05.2014

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,15-21)

 

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/a_ps06_dao

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_ps06_bac

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/a_ps06_linh

Lễ 17g30 : Gm Phaolô Bùi Văn Đọc (Lễ Thêm Sức)

/a_ps06_gmdoc

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/a_ps06_hwng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.