Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2014)

 

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn

 

 Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 11,21-27)

 Cô Mác-ta nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”

Đức Giêsu nói : “Em chị sẽ sống lại !” Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”

Đức Giêsu liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”

Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/cacdang14_rao

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

/cacdang14_nhut

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

/cacdang14_cuong

Lễ 19g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/cacdang14_linh

Lễ nghĩa trang: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

/cacdang14_thinh

Năm 2013

+ Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/cacdang13_hoa

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/cacdang13_bac

+ Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng (Lễ Nghĩa Trang)

/cacdang13_hwng

Năm 2012

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/cacdang12_bac

+ Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/cacdang12_quang

+ Pt Giuse Trần Hưng Đạo

/cacdang12_dao

 Năm 2011

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/cacdang_thanh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/cacdang_hieu

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/cacdang_hung

Tại nghĩa trang 2009 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/ngtrang_hieu

Tại nghĩa trang 2011 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/ngtrang2011_hieu