Nghe giảng lễ Các Thánh Nam Nữ (2009 – 2014)

 

Nghe giảng lễ Các Thánh Nam Nữ (2009 – 2014)

Tin Mừng theo thánh Mát thêu (Mt 5:1-12)

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Năm 2014

+ Lễ 5g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio2/cacthanh14_pho

+ Lễ 17g30: Lm GB. Trần Anh Long

/cacthanh14_long

+ Lễ 19g00: Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

/cacthanh14_dang

Năm 2013

+ Lm Gioan B. Trần Anh Long

/cacthanh13_long

+ Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

/cacthanh13_pho

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/cacthanh13_bac

+ Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/cacthanh13_van

Năm 2012

+ Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/cacthanh12_bac

+ Lm Biển Đức Vương Thuật

/cacthanh12_thuat

+ Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/cacthanh12_linh

Năm 2011 :

+ Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/cacthanh_van

+ Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/cacthanh_chinhs

+ Lm Gioan B. Trần Anh Long

/cacthanh_long

Năm 2010 :

+ Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/cacthanh_hungq

Năm 2009

+ Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/cacthanh_hieuj

+ Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/cacthanh_tien

+ Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/cacthanh_quang