Nghe giảng Chúa nhật 16 năm C (2013)

 

Nghe giảng Chúa nhật 16 năm C (2013)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,38-42)

 

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.

Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.

Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !”

Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

/c_tn16_thuat1

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/c_tn16_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_tn16_van

Lễ 7g30 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/c_tn16_thuat2

Lễ 10g30 : Lm Phanxicô X Nguyễn Văn Nhứt (anh ngữ)

/c_tn16_nhut

Lễ 16g : Giuse Trần Văn Việt

/c_tn16_viet

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/c_tn16_bac

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô X Đào Trung Hiệu

/c_tn16_hieu

.