Video bài giảng chúa nhật 15 năm C

 

Video bài giảng chúa nhật 15 năm C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,25-37)

 

Có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Người đáp : “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” Ông ấy thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giêsu bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

Đức Giêsu (kể dụ ngôn người Samaritano và kết bằng câu hỏi) : “Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giêsu bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

 

[youtube]MRmxBD85saQ[/youtube]