Nghe giảng Lễ Quán Tẩy (2013)

 

Nghe giảng Lễ Quán Tẩy (2013)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,15-16.21-22)

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinh sơn Martin Phạm Đình Chiến

/c_tn01_chien

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/c_tn01_chinh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/c_tn01_bac

Lễ 19giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_tn01_van