Nghe giảng Chúa nhật 32 B (2012)


Nghe giảng Chúa nhật 32 B (2012)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 12,41-44)


Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao.

Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.

Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói :

“Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”


NB : Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/b_tn32_linh.mp3[/mp3]

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/b_tn32_chinh

Lễ 6g15: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/b_tn32_bac

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/b_tn32_thanh.mp3[/mp3]

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn32_van