Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay B (2012 – 2015)

 

Nghe giảng Chúa nhật 01 Chay B

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,12-15)

 

Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đưa Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

 

 

Ngày 22.02.2015

Lễ 5 giờ: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

/b_chay01_nhut.mp3[/mp3]

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/b_chay01_hoa.mp3[/mp3]

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_chay01_hieu.mp3[/mp3]

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/b_chay01_hwng.mp3[/mp3]

Ngày 26.02.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/b_chay1_thanh.mp3[/mp3]

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

/b_chay1_hoa.mp3[/mp3]

Lễ 6g15 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/b_chay1_long.mp3[/mp3]

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_chay1_hieu.mp3[/mp3]

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/b_chay1_hwng.mp3[/mp3]

 

.