Nghe giảng Chúa nhật 02 năm B (2012 – 2015)

 

Nghe giảng Chúa nhật 02 năm B

Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 1,35-42)

 

Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simôn và nói : “Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phêrô).

 

 

Ngày 18.01.2015

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

 

/b_tn02_thuat

 

Lễ 5 giờ: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

 

/b_tn02_rao

 

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

/b_tn02_van

 

 

Lễ 7g30 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/b_tn02_chinh

Lễ 16g00 : Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

/b_tn02_dung

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

 

/b_tn02_linh

 

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

/b_tn02_hieu

 

Ngày 15.01.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_tn02_hieu

Lễ 5 giờ: Lm Gioan B. Trần Anh Long

/b_tn02_long

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/b_tn02_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/b_tn02_tien

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_tn02_hieu2

 

.