Nghe giảng chúa nhật II mùa vọng B (2011-2014)

 

Nghe giảng chúa nhật II mùa vọng B
Ngày 04.11.2011

Tin mừng theo thánh Maccô (Mc 1,1-8)

 

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

 

 Năm 2014: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/b_vong02_hoa

Năm 2013:

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

/c_vong02_hieu

Lễ 6 g15 : Pt Gioan B. Võ Khắc Duy

/c_vong02_duy

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/c_vong02_hung

 

.