Nghe giảng chúa nhật 01 mùa Vọng B (2011-2014)

 

 

Nghe giảng Chúa nhật 01 mùa vọng B

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 13,33-37)

 

Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.

Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.

Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

 

Ngày 30.11.2014

 

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_vong01_van

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/b_vong01_linh

Lễ 17g30 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/b_vong01_long

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Trần Văn Việt

/b_vong01_viet

Ngày 28.11.2011

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/c_vong01_hoa

Lễ 6 g15 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/c_vong01_long

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

/c_vong01_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm xuân Hưng

/c_vong01_hwng