Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (02.11)

 

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Ngày 02.11.2011

Tin mừng theo thánh Mathêu (Luca 23, 39-34)


Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !”

Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu : “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”


Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/cacdang_thanh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/cacdang_hieu

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/cacdang_hung

Tại nghĩa trang 2009 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/ngtrang_hieu

 

Tại nghĩa trang 2011 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/ngtrang2011_hieu