Nghe giảng Chúa nhật 30 năm A (2011 – 2014)

 

Nghe giảng Chúa nhật 30 năm A

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,34-40)

 

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?”

Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

 

Ngày 26.10.2014

Lễ 17g30 (thứ 7) Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_tn30_hoa1

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/a_tn30_dao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

/a_tn30_hoa2

Lễ 7g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/a_tn30_linh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

/a_tn30_viet

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/a_tn30_hwng

Khánh nhật Truyền giáo 23.10.2011 

Lễ 17g30 (thứ 7) Lm Đaminh Trần Bình Tiên

[mp3remote]http://mamco.ipage.com/z/audio/a_tn30_tien.mp3[/mp3remote]

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn30_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

/a_tn30_hoa

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn30_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/a_tn30_hwng