Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2011

 

 

Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh

Ngày 07 và 08.08.2011

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 5,13-19)

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Ipad xin bấm trên danh tính vị giảng thuyết

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/daminh2011_hieu

Lễ 06g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/daminh2011_van

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/daminh2011_thanh

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/daminh2011_hwng

Lễ 17g30 (08-08) : Cha GT Giuse Ngô Sĩ Đình

/daminh2011_gtdinh

 

.