Nghe giảng Chúa nhật 18 năm A (2011 – 2014)

 

Nghe giảng Chúa nhật 18 năm A

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mathêu (Mt 14,13-21)

 

Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Đức Giêsu bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !”

Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn18_hieu

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn18_rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_tn18_hoa

Lễ 9g00: Gm Phaolô Nguyễn Thái Hợp (lễ thiếu nhi)

/a_tn18_dchop1

Lễ 19g00: Gm Phaolô Nguyễn Thái Hợp

/a_tn18_dchop2

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_tn18_vien

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_tn18_chinh

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn18_quang

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/a_tn18_cuong

 

 

.