Nghe giảng Chúa nhật 15 năm A (2011 – 2014)

 

 

Nghe giảng Chúa nhật 15 năm A

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13,1-23)

 

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

 Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

/a_tn15_tin

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

/a_tn15_nhut

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_tn15_hoa

Lễ 07g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/a_tn15_bac

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Hưng Đạo

/a_tn15_dao

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn15_van

 Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_tn15_chinh

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/a_tn15_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_tn15_vien

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/a_tn15_thanh

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn15_van