Slides : Đôi Khi

 

 

Slides : Đôi Khi

Xem slides xin click tại đây

Đôi khi tôi nhìn phía sau
để biết đã đem đau khổ hay niềm vui cho ai.

Đôi khi tôi nhìn phía trước
để thấy có ai đó đang đợi mình.

Đôi khi tôi nhìn phía trên
để biết có người cao hơn mình.

Đôi khi tôi nhìn phía dưới
để sẻ chia với những người thấp hơn mình.

Đôi khi tôi nhìn xung quanh để biết mình còn tồn tại.

Đôi khi tôi tìm những niềm vui trong những ngày buồn.

Đôi khi tôi tìm chút vị tha trong những giận hờn.

Đôi khi tôi tìm chút tình thương trên những dòng đường.

Đôi khi tôi tìm những bàn tay trong những đoàn người.

VÀ………..

Đôi khi tôi bước thật chậm để nghe thời gian trôi.

Đôi khi tôi chạy thật nhanh để thấy đôi chân mệt mỏi rã rời.

Đôi khi tôi thấy tình yêu qua những mái nhà.

Đôi khi tôi thấy niềm tin nơi những phố phường.

Đôi khi tôi thấy lòng vơi đi những chán chường.

Đôi khi tôi thấy đâu đây có một thiên đường.

 

[youtube]R6cyD2iMaHw[/youtube]