Nghe giảng tĩnh tâm giới trẻ mùa chay 2011

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Nghe giảng tĩnh tâm giới trẻ
Mùa chay 2011

 

Trong ba ngày 11, 12 và 13.04.2011, đông đảo các bạn trẻ đã đến tham dự các buổi tĩnh tâm dành cho mình tại nhà thờ Đaminh Ba chuông.

Với sự hướng dẫn của cha Giuse Phạm Quốc Văn OP, các bạn đi sâu vào chủ đế Bóng tối và Ánh sáng…

Xin gửi đến cộng đoàn ba bài giảng tĩnh tâm về Bóng tối của tội tỗi, Bóng tối của sự dữ và bóng tối của Thập Giá. Và đặt đường nối kết với clips minh họa.

 

Buổi 1 : Bóng tối Tội lỗi

/chay2011_gtre_van1

Xem Clips : click here

 

Buổi 2 : Bóng tối Sự dữ

/chay2011_gtre_van2

Xem Clips : click here

 

Buổi 3 : Bóng tối Thập Giá

/chay2011_gtre_van3

Xem Clips : click here