Nghe giảng Chúa nhật V Mùa Chay (2011)

 

Nghe giảng Chúa nhật V mùa chay
(10.04.2011)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 11,6-7 ; 33-45)
 

Được tin anh Ladarô lâm bệnh, Đức Giêsu còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ : “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê !”

Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi : “Các người để xác anh ấy ở đâu ?” Họ trả lời : “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Đức Giêsu liền khóc. Người Do-thái mới nói : “Kìa xem ! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy !” Có vài người trong nhóm họ nói : “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư ?”

Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói : “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người chết liền nói : “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” Đức Giêsu bảo : “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao ?” Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói : “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.”

Nói xong, Người kêu lớn tiếng : “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ !” Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo : “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”

Trong số những người Do-thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

 

Lễ 17g30 thứ bảy (Rửa tội) : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_chay5_hieu

 

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/a_chay5_chinh

 

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/a_chay5_vien

 

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/a_chay5_thanh

 

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_chay5_van