Nghe giảng Lễ Chúa Lên Trời năm 2010

 

Ngày Truyền thông Công giáo

 

Nghe giảng Lễ Chúa Thăng Thiên
16.05.2010

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 24:46-53)

 

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_lentroi_vien

Lễ 5giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_lentroi_vien2

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/c_lentroi_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/c_lentroi_tien

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_lentroi_hieu