Nghe giảng Chúa nhật 03 C (2010)

 

Nghe giảng Chúa nhật 03 C (năm 2010)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4,14-21)

 

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.

Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/c_tn03_hungq

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/c_tn03_chinhz

Lễ 7g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

/c_tn03_thinh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_tn03_hieuj

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/c_tn03_huwng