Slides : Sống An Lạc

 

Slides : Sống An Lạc

Xem slides xin click tại đây

Đừng so sánh bạn với ai
Vì như vậy là bạn tự coi thường chính mình.

Không có bất kỳ ổ khóa nào được tạo ra
mà lại không có chìa để mở.

Vì vậy tạo hóa không bao giờ mang đến cho bạn
một vấn đề không có cách giải quyết.

Cuộc đời vẫn mỉm cười khi bạn đau khổ
Cuộc đời vẫn mỉm cười khi bạn hạnh phúc

Vì thế hãy mỉm cười
cho dù hạnh phúc hay khổ đau

Ta dễ dàng phê phán khuyết điểm nhỏ của người
mà bỏ qua khuyết điểm lớn của ta

Nên tự bảo vệ đôi chân đừng vấp té trên đường
vì ta không thể phủ trọn trái đất này bằng thảm nhung.

Không ai có thể thay đổi những lỗi lầm quá khứ
nhưng có thể ngay bây giờ nhận ra lỗi lầm của mình
để tránh những lầm, lẫn trong tương lai.

Hãy chấp nhận khi bạn mất mát
Hãy im lặng khi bạn thành công
Hãy vui lên khi chiến thắng được chính mình

Không chấp nhận sinh phiền não
không muốn phiền não phải tập chấp nhận.

Bỏ một ngã chấp giảm một nỗi phiền
giảm một nỗi phiền tăng thêm an lạc.

Tình thương là tài nguyên trong ta không bao giờ cạn
Nó chỉ tăng thêm khi ta hiến tặng cho người.

Hãy thay đổi tham lam bằng rộng lượng
thay đổi sân si bằng từ bi
bạn sẽ cảm nghiệm được an lạc do những thay đổi ấy.