Những hồ đẹp trên thế giới

Những hồ đẹp trên thế giới

Xem slides xin click tại đây

 

Vũ trụ bao la, thiên nhiên kỳ diệu đầy mầu sắc. Con người chẳng thể nào đào được biển, đắp được núi, chế ra được bầu trời.

Đó là món quà thượng đế cho con người. Và Ngài đã thực hiện điều đó từ thuở ban đầu. Chính vì thế, thiên nhiên chính là bài trường ca chúc tụng vinh quang Ngài.

Mời quý độc giả tham quan những cảnh hồ đẹp trên thế giới.

Thánh vịnh 19, 2-7

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm.

Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.

Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Chúa căng lều cho thái dương tại đó,
thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,
và vui sướng lên đường như tráng sĩ.

Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia,
chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.