Thế nào là già dặn ?

 

Thế nào là già dặn ?

Xem slides xin click tại đây

Người già dặn lúc nào cũng nỗ lực,
nhờ đó mà họ luôn tươi trẻ.

Già dặn là bước tiến từ xúc cảm qua đồng cảm

Nhiều người không thể sống tới 80
vì họ bị hạ gục vào tuổi 40.

Ai sống qua ngưỡng tuổi 60
chẳng còn thấy sự gì trần gian là phi lý nữa.

Tuổi trẻ thường nghĩ các cụ điên
Người già thì biết chắc chắn bọn trẻ điên.

Không có gì đi nhanh hơn thời gian, năm tháng.

Mắt tuổi trẻ hừng hực ánh lửa
Mắt người già rực lên ánh sáng

Giới trẻ nhiều sáng kiến
cũng như người già giàu kinh nghiệm

Sau mỗi một người lớn là một đứa trẻ

Tuổi trẻ đi thành nhóm.
Trưởng thành đi từng đôi.
Còn người già đi một mình

Phúc cho ai sống trẻ trung khi còn trẻ
và khôn ngoan khi có tuổi.

Chúng ta muốn sống đến già
nhưng không ai thích già

Quả là thích thú nếu đạt được tuổi cao
mà không phải là người già.

Xin cảm ơn tác giả …