Hãy là sứ giả của hòa bình …

Hãy là sứ giả của hòa bình …

Xem slides xin click tại đây

 

Thế giới bên vẫn bờ hiểm họa hạt nhân
Bóng đen của chiến tranh vẫn tồn tại

Bao con người sống sót nhờ hàng cứu trợ

Hàng triệu người bỏ nhà cửa ra đi

Bao người thân… không còn nữa
Và nạn nhân của khủng bố

Ai đã khiến em tôi nên nỗi này
Vì em chỉ còn da bọc xương
Kiếm ăn từ những bãi rác

Và bao cảnh hoang tàn đổ nát

Có ai nghe thấy em không ???
Giữa cảnh đời lang thang gió bụi

Bạn nghĩ sao khi nhìn lại :
Nagasaki – sau quả bom nguyên tử
Và đứa bé chờ làm mồi cho kên kên …

Xin dịch thông điệp này ra mọi ngôn ngữ
để mọi người tham gia vào chiến dịch hòa bình

Thế giới còn chiến tranh tang tóc,
Thông điệp này cần đến được với mọi người
không phân biệt chủng tộc, mầu da, tôn giáo và quốc tịch.