Home / HẠNH CÁC THÁNH / Châm ngôn Thánh Tôma Aquinô (1225 – 1274)