Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2010, 2013, 2016, 2019, 2022)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (2008 – 2010)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2016)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2017)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2018

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 16,12-15)

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

Năm 2022:

Năm 2019:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Năm 2016:

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010:

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang
Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Phó tế Giuse Nguyễn Đình Chiến

Lm Giuse Hoàng Huy Cường

 
Suy niệm