Cáo Phó: Thầy Phaolô Nguyễn Hùng Vương, OH, Sinh viên lớp Thần 1

Trong tâm tình hiệp thông cùng gia đình Dòng Gioan Thiên Chúa, Trung tâm  xin được báo tin đến quý Giáo sư, quý Bề trên, quý học viên, cùng cộng đoàn:

Thầy Phaolô Nguyễn Hùng Vương, OH, Sinh viên lớp Thần 1, đã qua đời vì tai nạn giao thông vào lúc 20h30 ngày 20/05/2022.
Xin quý Giáo sư, quý Bề trên, quý học viên, cùng cộng đoàn cầu nguyện cho thầy Phaolô mới qua đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *