Thông báo nghỉ học vì dịch Virus Corona cho đến hết ngày 16/02/2020

 

 

THÔNG BÁO

 

Kính gởi:

quý Bề trên,

Quý giáo sư,

Cùng toàn thể quý sinh viên của TTTH Sedes Sapientiae,

 

Ngày 02/02/2020, văn phòng TTTH Sedes Sapientiae đã ra thông báo về việc tạm đóng cửa trường cho đến hết ngày 09/02/2020 vì đại dịch “Corona” bùng phát và lây lan. Tuy nhiên tính đến hôm nay, tình hình diễn biến của dịch “Corona” ngày càng phức tạp và được giới chuyên môn dự báo sẽ bùng phát mạnh mẽ vào cuối tuần này và cả tuần sau. Vậy, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cá nhân cũng như cộng đồng,

TTTH SEDES SAPIENTIAE QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC TẠM ĐÓNG CỬA TRƯỜNG THÊM MỘT TUẦN NỮA, TỨC LÀ ĐẾN HẾT NGÀY 16/02/2020.

Vì sự gián đoạn việc học này, thời gian kết thúc năm học có thể sẽ phải kéo dài thêm, xin quý vị thông cảm.

Kính chúc quý Bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể quý sinh viên an mạnh.

 

Phú Nhuận, ngày 07/02/2020

Kính thư,

 

Tu sĩ Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P.

Quyền Giám đốc TTTH Sedes Sapientiae