DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ LƯU ĐIỂM (LỚP TRIẾT B) Năm học 2019 – 2020

DANH SÁCH THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ LƯU ĐIỂM (LỚP TRIẾT B) Năm học 2019 – 2020

 

LƯU Ý:

* Xin quý Bề trên hoặc quý vị Hữu trách vui lòng hồi báo để xác nhận về việc chấp thuận cho sinh viên của mình theo học lớp Triết này.
* Quý vị có thể hồi báo qua địa chỉ Email: [email protected], hoặc trực tiếp qua điện thoại 0286.6814151 (Các buổi sáng trong tuần từ thứ Hai – thứ Sáu).
* Hạn chót cho việc xác nhận này là thứ Sáu, ngày 17.05.2019. Sau thời hạn này, những đơn vị nào không hồi âm xác nhận sẽ được kể như không chấp thuận cho sinh viên của mình theo học lớp Triết này.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG II (LỚP TRIẾT B) Năm học 2019 – 2020