Các Câu Hỏi Ôn Tập Để Thi Lại Môn Nhân Học Tôma

Dành cho các sinh viên NK 2017-2018 (cả hệ B) và các NK trước

Lưu ý:

Nếu không có gì thay đổi, kỳ thi sẽ được tổ chức vào 01/08/2018 tại TTHVĐM; vào lúc 7g30.

Các sinh viên muốn tham dự kỳ thi này phải đăng ký với Văn phòng TTHVĐM ít là 3 ngày trước khi thi để Văn phòng lập danh sách thí sinh.

Các sinh viên trước đây đã thi lại rồi mà không đạt thì không tham dự kỳ thi này.

Các câu hỏi ôn tập:

  1. Trình bày 3 lý thuyết chính được đưa ra để giải thích bản chất của sự sống. Dựa vào hình chất thuyết của Aristote, hãy xác định ba cấp độ của sự sống.
  2. Sự tương tự hay họa bản là gì? Tại sao nói họa bản là dấu chỉ có tính mô thể? Có những khái niệm nào khác có nghĩa tương đương với họa bản (xác định và giải thích vắn gọn)? Hãy phân biệt giữa “ấn ảnh” (species impressa) và “diễn ảnh” (species expressa).
  3. Trình bày các loại đối tượng của các giác quan ngoại. Dựa vào loại đối tượng nào để phân biệt giữa giác quan này với giác quan kia? Trình bày bản chất của các giác quan ngoại.
  4. Các giác quan nội là gì? Trình bày vắn gọn về mỗi giác quan nội và cho biết phần đóng góp của nó đối với tri giác.
  5. Hãy so sánh ý niệm với hình ảnh và chứng tỏ sự khác biệt giữa chúng là khác biệt về bản chất chứ không chỉ khác về cấp độ. Trình bày lập trường của Aristote về sự hình thành ý niệm.
  6. Trình bày đối tượng mô thể riêng trực tiếp của trí năng con người.

***

  • Khi làm bài, với mỗi câu hỏi, sinh viên sẽ có 35 phút để trả lời.
  • Số câu hỏi sẽ tùy giáo sư quyết định.
  • Sinh viên không tham khảo tài liệu khi làm bài.