DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN LỚP TRIẾT I – NGUYỆN VỌNG II NIÊN KHÓA 2018 -2020

Lưu ý:  

Những sinh viên trong danh sách trên đây cần được các Bề trên hoặc các vị hữu trách xác nhận qua:

Email : [email protected];

hoặc điện thoại trực tiếp đến số 028.66.81.41.51,

vào các buổi sáng giờ hành chánh trong tuần) trước ngày 18.05.2018.