40 Bài suy niệm Mùa Chay

Cũng như mọi năm, chúng ta đi lại con đường 40 ngày mùa Chay được linh hoạt bởi một tinh thần cầu nguyện, suy tư, sám hối và chay tịnh sâu đậm. Chúng ta bước vào thời điểm “mạnh mẽ” giúp chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh, là trung tâm của năm Phụng Vụ và của toàn cuộc sống chúng ta. Bầu khí mùa Chay giúp chúng ta tái khám phá ra ân sủng đức tin đã nhận lãnh qua bí tích Rửa Tội; và thúc đẩy chúng ta tiến tới với bí tích Hòa Giải, trong đó chúng ta đặt để sự hoán cải của chúng ta dưới dấu chỉ lòng xót thương của Thiên Chúa.

Khi bỏ tro cho tín hữu, vị chủ tế lập lại lời: ”Con hãy nhớ con là tro bụi và sẽ trở về bụi tro” hay lời Chúa Giêsu phán: “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng”. Cả hai công thức đều nhắc nhở cho chúng ta biết sự thật về cuộc sống con người: chúng ta là thụ tạo hữu hạn, là những người tội lỗi luôn cần sám hối và hoán cải. Trong thời đại chúng ta biết lắng nghe và tiếp nhận lời nhắn nhủ này thật quan trọng biết bao!

Trong ý hướng ấy VietCatholic xin giới thiệu với quý vị và anh chị em chương trình video 40 bài Suy Niệm Mùa Chay để trong 40 ngày của thời điểm “mạnh mẽ” này chúng ta suy tư về thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng ta đồng thời mở rộng tâm lòng cho lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa và để cho Chúa Giêsu chinh phục chúng ta và cùng Người trở về với Thiên Chúa.

Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này có thể đồng hành với với quý vị và anh chị em trên con đường mùa Chay, để nó thực sự trở thành con đường hoán cải.

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 1 – Bài 1: Thứ Tư Lễ Tro: Thống hối trở về…

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 2 – Phúc cho những ai sống trong lề luật

40 Bài suy niệm Mùa Chay, bài 3 – Giữ Chay trong hân hoan và hy vọng 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 4: Mọi người đều có thể hoán cải và quay về với Chúa 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 5: Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 6: Chúng ta thật dễ chia trí chừng nào khi chúng ta cầu nguyện 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 7: Tha Thứ Cho Kẻ Thù

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 8: Dấu Lạ Ông Giôna Thành Ninivê

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 9: Hãy Xin Thì Sẽ Được 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 10: Còn Thầy, Thầy Bảo Cho Anh Em Biết: Ai Giận Anh Em Mình, Thì Phải Bị Đưa Ra Tòa

 

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 11: Dân Bất Trung Quay Sang Thờ Bò Vàng

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 12: Lạy Cha, Xin Tha Thứ Cho Con

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 13: Lạy Cha, Con Cám Ơn Cha Vì Những Ơn Lành…

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 14: Nhận Ra Tiếng Chúa Trong Cuộc Sống Hằng Ngày

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 15: Lazarô Và Người Phú Hộ

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 16 – Người Cha đã muốn trao tặng tất cả 

https://youtu.be/KirZaX1TnVU

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 17 – Hãy Chăm Sóc Dân Ta Bằng Gậy Mục Tử Của Ngươi 

https://youtu.be/ExHRG9WzKPc

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 18 – Thiên Chúa Làm Cho Chúng Ta Sinh Hoa Kết Quả

https://youtu.be/Rr3kfmUEgTk

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 19 – Chúng Ta Hãy Tìm Kiếm Chúa 

https://youtu.be/LLt7UGUs878

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 20 – Lạy Chúa Thánh Thần, Tán Tụng Ngài Đã Ngự Vào Hồn Con 

https://youtu.be/41ynsHZgV10

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 21 – Xin Giúp Con Mở Lòng Con Ra Để Chào Đón Chúa Thánh Thần

https://youtu.be/qOXWYKo5VSM

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 22 – Ta Sẽ Chữa Lành Sự Bất Tín Của Chúng 

https://youtu.be/OfrYJoV03W0

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 23 – Hãy Trông Cậy Nơi Ngài Và Ngài Sẽ Chở Che

https://youtu.be/Olt3_yXUiaE

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 24 – Ông Này Đón Tiếp Phường Tội Lỗi Và Ăn Uống Với Chúng
[youtube]https://youtu.be/vFh8e__JP1A[/youtube]

40 Bài suy niệm Mùa Chay, Bài 25 –  Vâng, Tôi Đây Là Nữ Tỳ Của Chúa, Xin Chúa Cứ Làm Cho Tôi Như Lời Sứ Thần Truyền.

https://youtu.be/Nfjc9bLoJP4

40 Bài Tĩnh Tâm Mùa Chay, bài 26 – Tất Cả Những Ai Kêu Cầu Danh Ðức Chúa Sẽ Được Cứu Thoát.

https://youtu.be/EG586pz_BaM

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 27- Gioan Làm Chứng Cho Ngài, Đây Là Con Thiên Chúa.

https://youtu.be/t9Bgncl4h0w

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 27- Gioan Làm Chứng Cho Ngài, Đây Là Con Thiên Chúa.

https://youtu.be/t9Bgncl4h0w

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 28 – Lạy Chúa, Xin Cho Con Biết Lắng Nghe Lời Chúa.

https://youtu.be/u4v9RlChqUg

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 29 – Những Lính Gác Đền Thờ Và Dân Chúng Lắng Nghe.

https://youtu.be/QsdSI7M7XAQ

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 30 – “Trước Khi Có Ông Abraham, Thì Tôi, Tôi Hằng Hữu”.

https://youtu.be/HCd9tAo09Js

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 31 – Hội Đồng Công Tọa Do Thái Tìm Giết Chúa.

 

https://youtu.be/8DmFYAbYnVc

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 32 – Qua Cây Thập Tự, Cả Thế Giới Đã Được Cứu Rỗi

https://youtu.be/LjMflxSQx70

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 33 – Phàm Ai Tuyên Bố Nhận Thầy Trước Mặt Thiên Hạ, Thì Thầy Cũng Sẽ Tuyên Bố Nhận Người Ấy Trước Mặt Cha Thầy.

https://youtu.be/p_Dzb_ses58

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 34 – Chúa Tha Thứ Cho Người Đàn Bà Ngoại Tình

https://youtu.be/RSGr0EDKVrA

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 35 – Lạy Chúa, Con Tin Vào Quyền Cứu Rỗi Của Chúa.

https://youtu.be/ygIP_BFa-LU

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 36 – Xin Danh Chúa Được Tán Dương Đến Muôn Đời

https://youtu.be/AcGRcTvIg5o

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 37 – Thứ Năm Tuần Thánh

https://youtu.be/-0tO3QgggRw

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 38 – Thứ Sáu Tuần Thánh

https://youtu.be/dd_3MgOUnI0

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 39 – Vọng Phục Sinh

https://youtu.be/Nn9L9epUH9E

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay, bài 40 – Phục Sinh Của Chúa Kitô

https://youtu.be/V7YYFmKLHBU