Nghe giảng Chúa nhật VI Thường niên năm B (2018)

Nghe giảng Chúa nhật VI Thường niên năm B (2012 và 2015)

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 1,40-45) 

Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Lễ 5g30 thứ Bảy: Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt

(Cầu cho bệnh nhân)

Lễ 5g: Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 16g: Lm. Morit Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Fx. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn