Đề thi môn “Thần Học Ba Ngôi” – Học Kỳ I niên khóa 2017 – 2018

 

Trong thư gởi giáo đoàn Rô-ma, Thánh Phao-lô tuyên bố:

Nếu miệng bạn tuyên xưng Chúa Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu sống”  (Rm 10:9).

Vui lòng chứng minh rằng: giáo lý của Thánh Phao-lô về sứ vụ cứu nhân độ thế của Chúa Con không có ý phủ nhận vai trò của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong công cuộc giải thoát nhân loại khỏi ách tội lỗi và ban cho mọi người được sống hạnh phúc muôn đời.

Lưu ý:

Làm theo hình thức một bài tiểu luận, tối thiểu 4 trang A4, đánh vi tính 1 mặt, font chữ Arial 12, để cách quãng đôi (double-space)

Hạn nộp bài: trước hoặc vào ngày thi cuối Học Kỳ I/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *