Châm ngôn của Thánh Augustine (354-430)

 

 

Theo chiêm niệm của thánh Augustine, yêu kẻ thù có giá trị hơn là yêu bạn hiền.
– Thứ nhất người ta có thể yêu bạn với rất nhiều lý do nhưng không phải vì Thiên Chúa. Trái lại yêu kẻ thù chỉ có một lý do duy nhất là vì yêu Thiên Chúa.

– Thứ hai, giả sử yêu bạn và yêu kẻ thù đều có cùng một lý do là vì yêu Thiên Chúa, người yêu kẻ thù vẫn mạnh hơn người yêu bạn. Bởi vì yêu bạn thì dễ nhưng yêu kẻ thù thì chỉ những ai thật sự yêu Thiên Chúa mới làm được.

Yêu kẻ thù là cải hóa chính mình và cũng làm kẻ thù trở nên tốt lành. Ghét kẻ thù là làm hại mình và làm hại cho cả cộng đồng. Ta có đủ mạnh để tiếp tục cuộc sống thật hay không là tùy ở thế tranh đấu với nội tâm của chính mình.