Châm ngôn Thánh Anphong Liguori (Thánh Anphongsô -1696-1787)

1 Tháng Tám Thánh Anphong Liguori (Thánh Anphongsô -1696-1787)

Thánh Alphonso de Liguori, trong các tác phẩm của ngài, thường khuyên nhủ chúng ta đọc sách thiêng liêng. Đọc để biết những nhân đức nào nên trao dồi, những khiếm khuyết nào phải sửa đổi, những đam mê và tội lỗi nào cần từ bỏ. Và một khi đã biết rồi thì cần phải cầu nguyện xin Chúa giúp sức cho. 

Lời các thánh khuyên rất hữu ích cho linh hồn tôi, vì nếu không đọc sách thiêng liêng, thì tôi làm sao biết được tôi cần phải xin Chúa điều gì, phải tri ân Chúa điều gì, phải ăn năn hối lỗi ra sao?

Trong tác phẩm Vinh Quang Đức Mẹ, thánh Alphonsus de Liguori (1696-1787) đã nhắc lại những lời của nhiều vị thánh. Thánh Gioan Damascene (c. 676-thế kỷ VIII) đã mô tả Đức Maria “là sự trợ giúp luôn sẵn sàng ban cho các tín hữu, nhờ đó mà tất cả đều được giải thoát khỏi các hiểm nguy.” Thánh Cosmas thành Jerusalem (thế kỷ III) đã mô tả Đức Maria là “Đấng toàn năng có thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và hỏa ngục.”

Thánh Alphonsus Liguori nói rằng nhiệm vụ chính yếu mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Mẹ Maria là ban phát lòng thương xót. Đức Maria luôn đặt các đặc ân của Mẹ bên cạnh nỗ lực của chúng ta để làm đẹp hơn nữa mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa.

Thánh Alphonsus Liguori xác quyết Mẹ Maria là cửa thiên đàng, bởi vì mọi ân lộc của đức vua trước tiên đều ban qua cửa hoàng cung, không ơn nào ban xuống từ trời cao mà trước tiên không qua tay Đức Maria.9 Chúng ta thấy ngay khi sinh thời, Đức Maria đã là người phân phát ơn Chúa.

“Accept me, O Mary, for yours own, and as yours, take care charge of my salvation.” –  “Xin hãy nhận con. Ôi Maria như của riêng Mẹ, và cho Mẹ, xin hãy chăm lo phần rỗi của con.”

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *