Nghe giảng thứ Năm Tuần Thánh (2010-2016)

 

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 13, 1-15)


Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.

3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” 7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

Năm 2016

+ Lễ 18g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

+ Lễ 20g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2015

+ Lễ 18g00: Pt Phaolo Nguyễn Hải Đăng

+ Lễ 20g00: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014

+ Lễ 18g00: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

+ Lễ 20g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

+ Lễ 18g30: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

+ Lễ 20g00: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2012

+ Lễ 18g30: Lm Giuse Hoàng Huy Cường

+ Lễ 20g00: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011

+ Bài giảng Lễ Truyền Dầu : ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn

+ Lễ thiếu nhi 18 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

+ Lễ 20 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010

+ Bài giảng Lễ Truyền Dầu : ĐHY Gioan B Phạm Minh Mẫn

+ Lễ thiếu nhi 18 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

+ Lễ 20 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu