Nghe giảng Lễ Thánh Giuse 19.03

Ngày 19-03

Tin mừng theo thánh Mat-thêu (Mt 1, 16.18-21.24a) 

Ông Gia-cóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. 

Năm 2017

Lễ 5g00: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 5g45: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2015

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2013

Lễ 5g00: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2012

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g00: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu