Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2010 – 2015)

+ Năm 2014 + Năm 2015 + Video

+ Năm 2013 + Video

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010

Chúa nhật 16.11.2015

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,24-26)

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Năm 2015

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

+ Lễ 7g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Gioan B. Trần Anh Long

Ngày 24.11: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Bổn mạng HĐMV)

+ Năm 2013

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010