Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật  XXIX thường niên năm A (2011-2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2012 và 2015) 

– Video giảng lễ Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2016)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 10,35-45)
Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?” Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giêsu bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” Các ông đáp : “Thưa được.” Đức Giêsu bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Đức Giêsu gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Năm 2015 (ngày Khánh nhật Truyền giáo)

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Ngày 21.10.2012 (ngày Khánh nhật Truyền giáo)

Khai mạc Năm Đức Tin 2012-2013

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Lễ 19g00 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (tiếng Anh)

Lễ 5 giờ : Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến