Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2013)

 

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2016)

Tin Mừng theo thánh Luca (12:49-53)

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

 Lễ chiều thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật (rửa tội Tân tòng)

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 10g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt (tiếng Anh)

Lễ 16g00: Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu