Tĩnh tâm : Thánh Đa Minh Sứ giả Tin mừng cứu độ (2016)

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2010

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2011

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2012

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2013

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2014

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2015

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2016

Nhằm giúp cộng đoàn Dân Chúa chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng đại lễ kính thánh Đa Minh, bổn mạng giáo xứ, tam nhật tĩnh tâm bắt đầu đúng ngày lễ thánh Gioan Maria Vianê, quan thầy của các linh mục (04.8.2016). Tam nhật tĩnh tâm  với chủ đề: “Thánh Đa Minh – Sứ giả Tin Mừng cứu độ”. Cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu OP. chủ tế thánh lễ và phụ trách thuyết giảng các nội dung tĩnh tâm cho cộng đoàn. Với nhận thức là con cái của đại gia đình giáo xứ, cộng đoàn nhiệt thành tham dự đông và sốt sắng.

+ Ngày thứ nhất

Video ngày thứ nhất: 

+ Ngày thứ hai

Video ngày thứ hai: 

+ Ngày thứ ba

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH – gxdaminh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *