TH online 51: Công hiệu của BTTCT

 
 Thần học online:
 
Bí tích Truyền Chức Thánh
 
Bài 51: Công hiệu của bí tích Truyền Chức Thánh
 

Về hiệu năng của bí tích, bí tích Truyền Chức Thánh làm cho người lãnh nhận được tham gia đặc biệt vào ba chức năng tư tế, ngôn sứ, và vương đế của Chúa Kitô; do đó thừa tác viên thánh chức có năng quyền hành động trong khi thi hành sứ vụ với tư cách là đại diện của Chúa Kitô.

Người được thụ phong đón nhận dồi dào ơn riêng của Chúa Thánh Thần, làm cho họ vừa nên giống Chúa Kitô, vừa trở nên thừa tác viên của Người là Thượng tế, Thầy dạy và Mục tử.

Cũng như bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, bí tích Truyền Chức Thánh còn ghi ấn tích vĩnh viễn trong tâm hồn các thụ nhân; theo giáo lý HTCG, Công đồng Trentô và Vaticanô II, vì được in ấn tín thiêng liêng và vĩnh viễn, nên các thụ nhân không thể được thụ phong nhiều lần hay chỉ thụ phong tạm thời mà thôi.[1]  (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 419 – 420).

 [youtube]HroKgdHiTUE[/youtube]

 


[1] Xc. GLHTCG số 1582; Trentô, Ds 1767; Vat. II, Lumen Gentium, số 28 – 29; Presbyterorum Ordinis, số 2.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *