Nghe giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô 2009-2016

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (16, 13-19)

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”

Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “

Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Năm 2016

Lễ 17g30 chiều thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g45: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2015

Lễ Vọng 1: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ vọng 2 Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ Vọng 3: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 5g45: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 5g00: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc (lễ Bổn mạng Nhóm Tông đồ)

Năm 2012

Lễ 5g00: Lm. Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30: Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc (lễ Bổn mạng Nhóm Tông đồ)

 

Năm 2011 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2009 : Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng