TH online 49: Ba cấp bậc Thánh chức trong HT

 
 Thần học online:
 
Bí tích Truyền Chức Thánh
 
Bài 49: Ba cấp bậc Thánh chức trong Hội Thánh
 

Giáo lý Công đồng Vaticanô II dạy rằng:

Khi được tấn phong, các giám mục lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh một cách sung mãn trọn vẹn, mà tập tục phụng vụ Giáo hội và các thánh Giáo phụ gọi là chức linh mục tối cao, và nhận lãnh thực tại toàn vẹn của thánh vụ. Việc tấn phong giám mục trao ban nhiệm vụ thánh hóa cũng như nhiệm vụ giảng dạy và quản trị. Tuy nhiên các nhiệm vụ ấy, do bản tính, chỉ có thể thực thi trong sự hiệp thông phẩm trật với Đức giáo hoàng và với các anh em trong giám mục đoàn.[1]

Công đồng nói tiếp:

Đức giáo hoàng, Đấng kế vị thánh Phêrô, là nguyên lý và nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hợp nhất giữa các giám mục cũng như giữa các tín hữu khắp thế giới. Còn mỗi giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong Giáo hội địa phương tức là giáo phận.[2]

Công đồng Vaticanô II đề cập rất nhiều tới vai trò và đời sống của linh mục. Linh mục là những người cộng tác với giám mục, chăm lo cho đoàn chiên. Linh mục có những công việc trực tiếp liên quan tới người giáo dân trong các tác vụ: loan báo Lời Chúa, dâng hy tế cho Thiên Chúa, tác vụ hướng dẫn, quản trị dân Chúa. Sắc lệnh về đào tạo linh mục (Optatam Totius) và Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục (Presbyterorum Ordinis) là hai văn kiện chính của Vaticanô II liên hệ trực tiếp tới thiên chức và đời sống cũng như sứ vụ của người linh mục.

Theo Hiến chế Ánh sáng muôn dân, các phó tế là cấp bậc thứ ba trong phẩm trật Hội thánh; các phó tế được đặt tay không phải để lãnh nhận chức vụ linh mục, nhưng để phục vụ. Các phó tế tham gia cách đặc biệt vào sứ mạng của Chúa Kitô. Bí tích Truyền Chức ghi dấu ấn đặc biệt không thể xóa nhòa, làm cho họ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, Đấng đã trở nên người phục vụ mọi người. (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 406 – 414).

 [youtube]KzKRbanM_lA[/youtube]   

 

 

 

 


[1] Vat. II, Lumen Gentium, số 21.

[2] Ibid., số 23. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *